การจองห้องพักและการชำระเงิน

  • โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม และสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 081 670 0088
  • กรุณาโอนเงินมัดจำขั้นต่ำ 50% หรือชำระทั้งหมดภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ทำการจอง หลังจากที่โอนเงินมัดจำแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านทาง SMS โดยระบุ
    1. วันที่เข้า check in และ check out
    2. ชื่อผู้จอง
    3. จำนวนเงินที่โอน
  • การจองจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยันการจองตอบกลับจากทางรีสอร์ท

หมายเหตุ : กรุณานำสลิปหรือสำเนาสลิปการโอนเงินมายื่นที่รีสอร์ทในวันที่เข้าพัก

รายละเอียดการชำระเงินมัดจำ
หลังจากทำการจองห้องพักแล้ว กรุณาโอนเงินมัดจำขั้นต่ำ 50% หรือชำระทั้งหมดผ่านทางบัญชี
ธนาคาร / สาขา : ธ.กรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี : 980-851539-8
ชื่อบัญชี : น.ส.สุจิรา ดิษฐธรรม
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หรือ

ธนาคาร / สาขา : ธ.กรุงไทย สาขาบึงกาฬ
เลขที่บัญชี : 447-000892-3
ชื่อบัญชี : นายนริศ อาจหาญ
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์