ริมโขงรีสอร์ท

ติดริมแม่น้ำโขง

บ้านบุ่งคล้าเหนือ

ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า

จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 095 138 2962, 08 1670 0088

www.rimkhongresort.com

Image