28 พ.ค. 2558 ริมโขงรีสอร์ท ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะจิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ กว่า 30 ชีวิต ที่ได้มาพักค้างแรม ดูวิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เรื่องการจัดการแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ส่วนหนึ่งของความเห็น

"ถึงรีสอร์ทจะเล็ก แต่บริการได้เยี่ยม"
"มีโอกาส จะต้องมาอีกครั้ง"
"ที่นี่สุดยอด ดีกว่าที่คิด"
"มาบุ่งคล้า ก็รักเลย"